Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Rozdávanie vysvedčení – I. stupeň 4. vyučovacia hodina a II. stupeň 5. vyučovacia hodina.

Plagat 2019 1-page-001


Darujte 2 - 3 %

Vážení rodičia a priatelia školy.

Naše rodičovské združenie ZRPŠ Pri kríži 11 bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu.

Venujte aj Vy svoje 2 alebo 3% dane deťom. Za príspevok, ktorým nás podporíte zakúpime žiakom moderné učebné pomôcky a zmodernizujeme exteriér a interiér našej školy.

 

 - Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov

 - Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 - Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby

 - Vyhlásenie 

 - Sprievodný list k vyhláseniu

 

NOVINKA od 1.1.2018 ! Zamestnanci po prvýkrát musia použiť predpísané štruktúrované tlačivá "Potvrdenie o zaplatení dane" a "Vyhlásenie". Ich vzory sú uvedené na stránke finančnej správy:  2017.12.29_vzor_tlac_priloh5.pdf
Vyhlásenie aj s údajmi našeho združenia je uvedené vyššie. Prosíme, nepoužívajte iné tlačivá.

 

Zároveň ďakujeme za poukázaný príspevok v minulosti, ktorý pomohol vytvoriť našim deťom príjemnejšie prostredie a kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie. Financie sme použili na modernizáciu školy, nové zariadenie tried, nákup výpočtovej techniky a učebných pomôcok. 

 

viac info na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25078

Rodičovské združenie pri ZŠ a vedenie školy

 

Naše údaje:

  • IČO/SID:48413585
  • Právna forma:Občianske združenie
  • Obchodné meno alebo názov:Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole pri Kríži
  • Sídlo:Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Ďakujeme

 

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.