Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy sa uskutoční 22. júna. :)

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

16.4. a 17.4. 2019 od 15.00 -18.30 hod.

ePrihláška na zápis do 1. ročníka bude sprístupnená od 8.4. 2019.

Prosíme zákonných zástupcov, aby vyplnili a odoslali ePrihlášku. ePrihlášku a všetky ostatné dokumenty (Dotazník, Splnomocnenie a všetky súhlasy – všetci. Deti mimo obvod – aj žiadosť „Mimo obvod“. Odklad – potvrdenie od lekára, správa od psychológa aj „Žiadosť o odklad“) potrebné k zápisu si treba aj vytlačiť a podpísať.  Potrebný je občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Všetky tlačivá nájdete na našej stránke. 

NEPREHLIADNITE !!!

Oznámenie o zvyšovaní príspevkov pre zákonných zástupcov, ktoré sa týkajú ŠKD (školský klub detí) a ZŠS (zariadenie školského stravovania - školská jedáleň)

Celý oznam zobrazíte kliknutím tu

Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa oznamu zobrazíte kliknutím tu

OZNAM – VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná škola Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka, zariadenie školského stravovania, prijme do školskej jedálne pomocnú silu - pracovníčku v prevádzke na 8 hodinový pracovný úväzok. Jedná sa o pomocné práce v kuchyni a pracovná doba je od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Bližšie informácie u vedúcej ZŠS na tel. čísle: 0910 211 155, 0911 234 665

Plagat 2019 1-page-001


Darujte 2 - 3 %

Vážení rodičia a priatelia školy.

Naše rodičovské združenie ZRPŠ Pri kríži 11 bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu.

Venujte aj Vy svoje 2 alebo 3% dane deťom. Za príspevok, ktorým nás podporíte, zabezpečíme deťom zážitkové učenie, zakúpime moderné učebné a športové pomôcky, zmodernizujeme exteriér a interiér našej školy. 

 - Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov 

 - Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 - Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby

 Vyhlásenie

 - Sprievodný list k vyhláseniu- Sprievodný list k vyhláseniu

Zamestnanci musia použiť predpísané štruktúrované tlačivá "Potvrdenie o zaplatení dane" a "Vyhlásenie". Vyhlásenie aj s údajmi našeho združenia je uvedené vyššie.  Potvrdenie o zaplatení dane nájdete TU. Prosíme, nepoužívajte iné tlačivá.

Zároveň ďakujeme za poukázaný príspevok v minulosti, ktorý pomohol vytvoriť našim deťom príjemnejšie prostredie a kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie. Financie sme použili na modernizáciu školy, jej areálu, nové zariadenie tried, nákup výpočtovej techniky, učebných a športových pomôcok. 

Naše údaje:

  • IČO/SID:48413585
  • Právna forma:Občianske združenie
  • Obchodné meno alebo názov:Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži
  • Sídlo:Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Ďakujeme

ZRPŠ Pri kríži a vedenie školy

 

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.