Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
„Neverte všetkému čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.“ Jan Amos Komenský

Stanovy ZRPŠ

Výkonný výbor

Triedni dôverníci

Zápisnice: zo dňa 23.09. 2019

Príspevok ZRPŠ

Rozpočet

Aktivity

Plán činnosti 2019-2020

Ochrana osobných údajov

Súhlas na spracúvanie osobných údajov ZRPŠ


OZNAM 

Vážení rodičia,

ktorí ste v zhone každodenných povinností pozabudli na členské príspevky ZRPŠ: 30 EUR na rodinu, za hygienu 12 EUR na žiaka a 10 EUR do ŠKD na žiaka navštevujúceho školský klub detí, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ich môžete uhradiť na účet číslo

2200864670/ 8330 (IBAN SK5183300000002200864670).

V prípade, že kvôli iným potrebným výdavkom, nedokážete uhradiť čiastku naraz, môžete tak urobiť aj po menších častiach.

Ide o príspevok Združeniu rodičov a priateľov ZŠ Pri kríži - ZRPŠ, z ktorého sú hradené školské podujatia pre naše deti (Mikuláš, Vianoce pri kríži, karneval, imatrikulácia prvákov, besedy, ceny do súťaží a turnajov, Športový deň, rozlúčka s deviatakmi a pod.), ďalej učebné pomôcky, učebnice, literatúra, príspevky na exkurzie a zážitkové vyučovanie, ceny pre deti, výtvarný a spotrebný materiál, hračky v ŠKD a hygienické potreby v každej triede a na toaletách. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím na zrpsprikrizi@gmail.com alebo svojho zástupcu triedy, príp. triedneho učiteľa, či vychovávateľku (ak sa to týka príspevku do ŠKD).

Ďakujeme

S pozdravom,

Daniela Mlynárová, predsedníčka ZRPŠ

 


ZRPS letak 2018-2019-page-001  


 2-3-DzP   Stante-sa-sucastou-2-3 -page-001

 

 

 

Copyright © 2020 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.