Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
24.10. (štvrtok) halloweenská cesta odvahy. :)

Milí mladí bádatelia!

Dúfame, že ste oddýchnutí a pripravení na objavovanie nových tajomstiev a záhad zo sveta vedy. Na tomto mieste nájdete každý mesiac zadanie na domáci pokus alebo projekt, ktorý si môžete dobrovoľne sami doma vyskúšať a zistiť jeho podstatu. Ak svoj výskum spracujete a prinesiete do školy na hodinu biológie a krátko odprezentujete, odmenou pre vás okrem získaných vedomostí budú navyše body do hodnotenia predmetu.

Zadanie na máj, jún

Zadanie na apríl

Zadanie na marec

Zadanie na december

Zadanie na november

Zadanie na október

Zadanie na september / Riešenie

POKYNY K PRÁCI NA PROJEKTE: Ak sa v priebehu mesiaca rozhodnete projekt riešiť, nemusíte sa hlásiť u vyučujúceho. Táto aktivita je dobrovoľná, mimo učiva na hodinách. Keď už budete mať spracovaný aj výstup, ohláste vyučujúcemu biológie najneskôr deň vopred, že chcete projekt krátko odprezentovať.

OBSAH VÝSTUPU: Výstup bude mať dve časti. Prvou bude vizuálne zachytený samotný pokus (video, fotografie, kresba). Druhou zdôvodnenie a vysvetlenie sledovaných javov (nahovorený komentár vo videu, písomná forma). Pri zisťovaní vysvetlenia pokusu môžete využiť vlastné poznatky, knižné encyklopédie i zdroje na internete.

Upozornenie: Dbajte na to, aby váš výstup mal obe časti. Len samotné fotografie, video, či obrázky okomentované vami na hodine nestačia. Komentár k pokusu musí byť buď nahratý alebo napísaný.

SPRACOVANIE VÝSTUPU: Spracovanie je na vašej tvorivosti a možnostiach. Priebeh pokusu môžete zdokumentovať videozáznamom s nahovoreným komentárom, fotograficky, kresbou s vlastnoručným popisom odôvodnenia prebiehajúcich dejov na papieri alebo elektronicky formou prezentácie či textového dokumentu.

FORMA VÝSTUPU: Ak spracujete projekt na papier alebo plagát, stačí ho priniesť na vyučovanie. Elektronicky spracovaný výstup môžete zaslať vyučujúcemu na školský e-mail, alebo priniesť na usb kľúči, CD, DVD. Samotný pokus s pomôckami a prírodninami nie je potrebné k výstupu priniesť.

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.