Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
„Neverte všetkému čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.“ Jan Amos Komenský

Každoročne na našej škole usporadúvame konferenciu žiackych projektov a prezentácií, kde sa najúspešnejší žiaci z každej triedy môžu prezentovať pred pani riaditeľkou, rodičmi, hosťami či žiakmi iných tried. Týmto si rozvíjajú prezentačné zručnosti a navzájom sa žiaci inšpirujú. 

V jednotlivých ročníkoch si žiaci môžu počas roka pripravovať projekty o témach, ktoré ich zaujímajú, majú k nim blízko, alebo sú aktuálne svojou tématikou. 

Vyučujúce v jednotlivých triedach zadávajú témy projektov žiakom aktuálne podľa preberaného učiva. Téma môže byť zadaná ako povinná alebo dobrovoľná.

V jednotlivých triedach sú odporúčané nasledovné témy:

 

Prehľad tém

Copyright © 2020 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.