Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Milí žiaci, prajeme vám kráááásne leto a užite si prázdniny :)

 NEPREHLIADNITE !!!

Oznámenie o zvyšovaní príspevkov pre zákonných zástupcov, ktoré sa týkajú ŠKD (školský klub detí) a ZŠS (zariadenie školského stravovania - školská jedáleň)

Celý oznam zobrazíte kliknutím tu

Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa oznamu zobrazíte kliknutím tu

OZNAM – VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná škola Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka, zariadenie školského stravovania, prijme do školskej jedálne pomocnú silu - pracovníčku v prevádzke na 8 hodinový pracovný úväzok. Jedná sa o pomocné práce v kuchyni a pracovná doba je od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Bližšie informácie u vedúcej ZŠS na tel. čísle: 0910 211 155, 0911 234 665

Každoročne na našej škole usporadúvame konferenciu žiackych projektov a prezentácií, kde sa najúspešnejší žiaci z každej triedy môžu prezentovať pred pani riaditeľkou, rodičmi, hosťami či žiakmi iných tried. Týmto si rozvíjajú prezentačné zručnosti a navzájom sa žiaci inšpirujú. 

V jednotlivých ročníkoch si žiaci môžu počas roka pripravovať projekty o témach, ktoré ich zaujímajú, majú k nim blízko, alebo sú aktuálne svojou tématikou. 

Vyučujúce v jednotlivých triedach zadávajú témy projektov žiakom aktuálne podľa preberaného učiva. Téma môže byť zadaná ako povinná alebo dobrovoľná.

V jednotlivých triedach sú odporúčané nasledovné témy:

 

Prehľad tém

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.