Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9

 

Stanovy ZRPŠ
Výkonný výbor
Triedni dôverníci
Zápisnice
Príspevok ZRPŠ
Rozpočet
Aktivity

 

Vážení rodičia,

ktorí ste ešte neuhradili príspevky ZRPŠ: 30 EUR na rodinu, na hygienu 12 EUR na žiaka a 10 EUR do ŠKD na žiaka navštevujúceho školský klub detí, dovoľujeme si Vám pripomenúť ich úhradu na účet číslo

2200864670/ 8330 (IBAN SK5183300000002200864670)

Ďakujeme


Správu o činnosti ZRPŠ v školskom roku 2015/2016 nájdete TU.


 

Poďakovanie Nadácii Volkswagen za finančnú podporu na realizáciu projektu "S nemčinou za technikou do Technische Museum Wien".


Poďakovanie Nadačnému fondu Telekomu a Nadácii Pontis za poskytnutie grantu na projekt "Knihomoli".


Milá pani riaditeľka, panie učiteľky, vychovávateľky, ako aj páni učitelia, rodičia a deti,

do roku 2016 Vám prajeme zdravie a spokojnosť, veľa, veľa energie, entuziazmu, empatie a kopec dôvodov na každodenný úsmev, lebo naše bohatstvo nie je tvorené tým, čo máme, ale tým, z čoho máme radosť.

Výkonný výbor ZRPŠ 


 

 

Vážení rodičia a pedagógovia ZŠ Pri kríži,

dovoľte nám informovať Vás, že v školskom roku 2015/2016 začína fungovať nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži (oficiálna skratka "ZRPŠ Pri Kríži"). ZRPŠ vzniklo na základe návrhu Rodičovskej rady. 

Pôvodné občianske združenie funguje ako vnútroorganizačná zložka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ), ktorej je povinné každoročne odvádzať členský poplatok stanovený snemom SRRZ. Nakoľko toto členstvo nie je pre našu školu prínosom a s cieľom zabezpečiť lepšie prerozdelenie financií pre potreby ZŠ Pri kríži, bolo potrebné založiť nové občianske združenie.

Založením nového ZRPŠ sa zároveň sleduje zlepšenie komunikácie medzi školou a rodičmi, zvýšenie informovanosti o využívaní prostriedkov združenia, o jeho cieľoch a pláne činností, čím by sa malo zabezpečiť aj aktívnejšie zapojenie rodičov do chodu školy.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte prosím 

zrpsprikrizi@gmail.com

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.