Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy sa uskutoční 22. júna. :)

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

16.4. a 17.4. 2019 od 15.00 -18.30 hod.

ePrihláška na zápis do 1. ročníka bude sprístupnená od 8.4. 2019.

Prosíme zákonných zástupcov, aby vyplnili a odoslali ePrihlášku. ePrihlášku a všetky ostatné dokumenty (Dotazník, Splnomocnenie a všetky súhlasy – všetci. Deti mimo obvod – aj žiadosť „Mimo obvod“. Odklad – potvrdenie od lekára, správa od psychológa aj „Žiadosť o odklad“) potrebné k zápisu si treba aj vytlačiť a podpísať.  Potrebný je občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Všetky tlačivá nájdete na našej stránke. 

NEPREHLIADNITE !!!

Oznámenie o zvyšovaní príspevkov pre zákonných zástupcov, ktoré sa týkajú ŠKD (školský klub detí) a ZŠS (zariadenie školského stravovania - školská jedáleň)

Celý oznam zobrazíte kliknutím tu

Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa oznamu zobrazíte kliknutím tu

OZNAM – VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná škola Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka, zariadenie školského stravovania, prijme do školskej jedálne pomocnú silu - pracovníčku v prevádzke na 8 hodinový pracovný úväzok. Jedná sa o pomocné práce v kuchyni a pracovná doba je od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Bližšie informácie u vedúcej ZŠS na tel. čísle: 0910 211 155, 0911 234 665

Konzultačné hodiny pre rodičov

  Riaditeľka školy Zást. riaditeľky školy Učitelia Tajomníčka
Pondelok   14:00 - 15:00 II.st.   7:30 - 15:00
Utorok 14:00 - 15:00  14:00 - 15:30 I - II. st. 14:00 - 15:30 7:30 - 17:00
Streda   14:00 - 15:00 - I. st.   7:30 - 15:00
Štvrtok       7:30 - 15:00
Piatok       7:30 - 12:00

V dňoch konania Združenia rodičov konzultačné hodiny nebudú.

Internetová adresa školy: www.prikrizi.sk, nájdete na nej aktuálne oznamy a e-mailové adresy pedagógov

 Možnosť konzultácií aj individuálne po dohovore: RNDr. Iveta Šteliarová, steliarova@prikrizi.sk 

Kontakt na šk. psychológa: Mgr. Miriam Siposová, 0910 211 145, siposova@prikrizi.sk

Kontakt na tajomníčku: 02/ 643 669 42, 0915 859 560, syrovatkova@prikrizi.sk

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.