Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy sa uskutoční 22. júna. :)

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

16.4. a 17.4. 2019 od 15.00 -18.30 hod.

ePrihláška na zápis do 1. ročníka bude sprístupnená od 8.4. 2019.

Prosíme zákonných zástupcov, aby vyplnili a odoslali ePrihlášku. ePrihlášku a všetky ostatné dokumenty (Dotazník, Splnomocnenie a všetky súhlasy – všetci. Deti mimo obvod – aj žiadosť „Mimo obvod“. Odklad – potvrdenie od lekára, správa od psychológa aj „Žiadosť o odklad“) potrebné k zápisu si treba aj vytlačiť a podpísať.  Potrebný je občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Všetky tlačivá nájdete na našej stránke. 

NEPREHLIADNITE !!!

Oznámenie o zvyšovaní príspevkov pre zákonných zástupcov, ktoré sa týkajú ŠKD (školský klub detí) a ZŠS (zariadenie školského stravovania - školská jedáleň)

Celý oznam zobrazíte kliknutím tu

Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa oznamu zobrazíte kliknutím tu

OZNAM – VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná škola Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka, zariadenie školského stravovania, prijme do školskej jedálne pomocnú silu - pracovníčku v prevádzke na 8 hodinový pracovný úväzok. Jedná sa o pomocné práce v kuchyni a pracovná doba je od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Bližšie informácie u vedúcej ZŠS na tel. čísle: 0910 211 155, 0911 234 665

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2018.

Školské vyučovanie sa začína 3.septembra 2018 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok).

Školský rok končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Prázdniny:

  • Jesenné prázdniny sú od 31. októbra do 2.novembra 2018. Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).
  • Vianočné prázdniny od 27. decembra 2018 do 7.januára 2019. Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok).
  • Polročné prázdniny: 1. február 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok).
  • Jarné prázdniny od 25. februára 2019 do 1. marca 2019. Vyučovanie sa začína 4. marca 2019 (pondelok).
  • Veľkonočné prázdniny sú od 18. apríla 2019 do 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).
  • Letné prázdniny začínajú 1. júla 2019 do 31. augusta 2019. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.