Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Rozdávanie vysvedčení – I. stupeň 4. vyučovacia hodina a II. stupeň 5. vyučovacia hodina.

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2018.

Školské vyučovanie sa začína 3.septembra 2018 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok).

Školský rok končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Prázdniny:

  • Jesenné prázdniny sú od 31. októbra do 2.novembra 2018. Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).
  • Vianočné prázdniny od 27. decembra 2018 do 7.januára 2019. Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok).
  • Polročné prázdniny: 1. február 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok).
  • Jarné prázdniny od 25. februára 2019 do 1. marca 2019. Vyučovanie sa začína 4. marca 2019 (pondelok).
  • Veľkonočné prázdniny sú od 18. apríla 2019 do 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).
  • Letné prázdniny začínajú 1. júla 2019 do 31. augusta 2019. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.