Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9

RNDr. Iveta Šteliarová

steliarova@prikrizi.sk

 

Konzultačné hodiny koordinátora pre voľbu povolania pre žiakov a rodičov sú každý pondelok od 14:15 do 15:30 h. Možnosť konzultácií aj individuálne po dohovore. Úlohy koordinátora pre voľbu povolania nájdete tu.

Informácie pre rodičov žiakov 5. ročníka

Informácie pre rodičov žiakov 9. ročníka

Termíny prijímacích skúšok


SPŠD TRNAVA - inzerát , ponuka študijných odborov , štipendijný program

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku,Vranovská 4, Bratislava - Deň otvorených dverí

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08, Bratislava - Deň otvorených dverí

Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24, Bratislava - Deň otvorených dverí

SUKROMNA STREDNA UMELECKA SKOLA ANIMOVANEJ TVORBY, Vlastenecke nam.1, 851 01 Bratislava - Deň otvorených dverí

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava - Deň otvorených dverí

Spojenej škole, Novohradská 3, Bratislava - Deň otvorených dverí

Súkromná SOŠ veterinárna,Pod brehmi 6/A, 844 20  Bratislava - Deň otvorených dverí
Mesačníka  - DUÁL

Bilingválne gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave - Deň otvorených dverí , Základné informácie

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava  - Deň otvorených dverí, Ponuka odborov  

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava - Deň otvorených dverí , Základné informácie

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava -Deň otvorených dverí, Ponuka odborov 

SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava -Den otvorených dverí, Ponuka odborov

Gymnázium Ivana Horvátha,Ivana Horvátha 14,821 03 BratislavaDeň otvorených dverí

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava - Deň otvorených dverí, Mapa

OA Dudova 4, 851 02 Bratislava - Deň otvorených dverí

OA Imricha Karvaša, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava - Deň otvorených dverí

 

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.