Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Milí rodičia a priatelia školy, pozývame Vás na jesennú brigádu, ktorá sa uskutoční 20.10.2018. Tešíme sa na Vás.

 P1014702 P2174048 P9240452 PB304652 

Školský klub detí pri ZŠ Pri kríži 11

841 02 Bratislava

Prevádzkový poriadok ŠKD   Rozpis oddelení


OZNAMY ŠKD

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste dodržiavali pokyny pri výbere detí zo ŠKD :

1.Do 16.15 hod. sú deti vo svojom oddelení(treba zvoniť do triedy, kde sa oddelenie nachádza).

1. oddelenie       1. A                   1.A trieda

2. oddelenie       1. B                   1. B trieda

3. oddelenie       1. C                   1. C trieda

4. oddelenie       2.BA                   2. B trieda

5. oddelenie       2.CA                   2. C trieda

6. oddelenie       2.DA                   2. D trieda

7. oddelenie       3.AC                   3. A trieda

8. oddelenie       3.BC                   3. B trieda

9. oddelenie       3.DC                   3. D trieda

10. oddelenie      4.AC                   4. A trieda

11. oddelenie      4.BD                   4. B trieda

2.O 16.15 hod. sa deti presúvajú do herne(zvoniť na herňu – 3.BC triedu ).

3.Ak budú deti rozdelené rozpis rozdelenia bude vyvesený na vchodových dverách.

4.Prosíme rodičov, aby nevstupovali do vestibulu školy.

5.Deti sa vyberajú zo ŠKD:

od 11.45 do 13.50h.

v pondelok – štvrtok od 15.30 hod.

v piatok od 15.00 hod.


Kontakt:

Vedúca školského klubu detí: Beáta Oškerová

tel. kontakt: 0911972542

mail: oskerova@prikrizi.sk


Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

ČÍSLO ÚČTU IBAN : SK42 0200 0000 0016 3635 4853

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka 18 € mesačne na jedného žiaka.

 

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.