Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
„Neverte všetkému čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.“ Jan Amos Komenský

20.2.2020 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Služby, servis a tovary pre zabezpečenie informačných a komunikačných technológií školy“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia predmetu zákazky >>>

Príloha č.2 - dotazník uchádzača >>>


28.1.2020 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Škola v prírode“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia predmetu zákazky >>>

Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií >>>


20.1.2020 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Lyžiarsky výcvik“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia predmetu zákazky >>>

Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií >>>


02.12.2019 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Drobné stavebné práce“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia predmetu zákazky >>>

Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií >>>


19.11.2019 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Školský nábytok“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia predmetu zákazky >>>

Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií >>> 


18.11.2019 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Dodávka zemného plynu a služby s tým súvisiace“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - žiadosť o preloženie cenovej ponuky >>>

Príloha č.2 - špecifikácia predmetu zákazky >>>

Príloha č.3 - návrh na plnenie kritérií >>>


03.07.2019 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Trvanlivé potraviny“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - opis predmetu zákazky >>>

Príloha č.2 - dotazník uchádzača >>>

Príloha č.3 - rámcová dohoda >>>


03.07.2019 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Mliečne výrobky“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - opis predmetu zákazky >>>

Príloha č.2 - dotazník uchádzača >>>

Príloha č.3 - rámcová dohoda >>>


03.07.2019 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Čerstvá zelenina, ovocie, zemiaky“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - opis predmetu zákazky >>>

Príloha č.2 - tabuľka >>>

Príloha č.3 - rámcová dohoda >>>


03.07.2019 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Čerstvé mäso, hydina a mäsové a hydinové výrobky “

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - opis predmetu zákazky >>>

Príloha č.2 - dotazník uchádzača >>>

Príloha č.3 - rámcová dohoda >>>


03.07.2019 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Zariadenie dvoch počítačových - tabletových tried s príslušenstvom“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia >>>

Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií >>>


08.01.2019 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Dodávka elektrickej energie“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia >>>

Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií >>>


27.11.2018 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Lyžiarsky výcvik“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia >>>


11.10.2018 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Nábytok do kabinetu TV a uzamykateľné skrinky“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia >>>

Príloha č.2 - dotazník na vyplnenie >>>


10.10.2018 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Škola v prírode s ubytovaním, stravovaním, pitným režimom, animačným programom, dopravou a službami zdravotníka“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - špecifikácia >>>

Príloha č.2 - dotazník na vyplnenie >>>


04.09.2018 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Zariadenie dvoch počítačových - tabletových tried s prislušenstvom“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - opis predmetu >>>

Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií >>>


22.08.2018 - Výzva na predkladanie ponúk - ZRPŠ Pri kríži

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„športová výbava v rámci projektu Športovať nás baví“

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 >>>


13.08.2018 - VÝZVA na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 „Okenné, hliníkové, vnútorné, horizontálne žaluzie s montážou“

Viac informácií nájdete tu >>>


25.5.2018 - Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„služby pre zabezpečenie informačných a komunikačných technológií školy“

Viac informácií nájdete tu >>>

Špecifikácia predmetu zákazky >>>

Dotazník pre uchádzača >>>


21.05.2018 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

 „školský a jedálenský nábytok do priestorov tried a jedálne školy“

Viac informácií nájdete tu >>>


13.02.2018 - VÝZVA - určenie predpokladanej hodnoty zákazky do 15 000 €

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 18. apríla 2016 oproti zákonu č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), podľa § 6 ods. 1, oznamuje vykonanie prieskumu trhu na stanovenie PHZ s požadovaným plnením, ktorej predmetom sú:

 „Škola v prírode s ubytovaním, stravovaním, animačným servisom, zdravotníkom, poistením žiakov a dopravou“

Viac informácií nájdete tu >>>


15.11.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 18. apríla 2016 oproti zákonu č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), podľa § 6 ods. 1, oznamuje vykonanie prieskumu trhu na stanovenie PHZ s požadovaným plnením, ktorej predmetom sú:

 „Plachty na tienenie - markízy s elektrickým pohonom“

Viac informácií nájdete tu >>> 


14.11.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 18. apríla 2016 oproti zákonu č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), podľa § 6 ods. 1, oznamuje vykonanie prieskumu trhu na stanovenie PHZ s požadovaným plnením, ktorej predmetom sú:

 „Počítačové zariadenia a video-dataprojektory, s inštaláciou a dopravou“

Viac informácií nájdete tu >>>


8.11.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 18. apríla 2016 oproti zákonu č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), podľa § 6 ods. 1, oznamuje vykonanie prieskumu trhu na stanovenie PHZ s požadovaným plnením, ktorej predmetom sú:

 „Športový tovar a výbava“

Viac informácií nájdete tu >>>


21.8.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 18. apríla 2016 oproti zákonu č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), podľa § 117, vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre prieskum trhu, na predmet zákazky:

 „Drobné stavebné a maliarske práce“

Viac informácií nájdete tu >>>


15.5.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 18. apríla 2016 oproti zákonu č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), podľa § 117, vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre prieskum trhu, na predmet zákazky:

 „Rekonštrukciu povrchu átria, spojenú s výmenou asfalt-betónu za polyuretánový povrch certifikovaný normou EN 11776-1, spolu s dodávkou a montážou“

Viac informácií nájdete tu >>>


6.4.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 18. apríla 2016 oproti zákonu č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), podľa § 117, s aplikáciou prílohy č. 1 ZVO, vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre prieskum trhu, na predmet zákazky:

 výzvu na predloženie cenovej ponuky,

ktorej predmetom je zákazka na Školu v prírode“ – všeobecná špecifikácia predmetu (ďalej len ŠvP)

Viac informácií nájdete tu >>>


8.3.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky s nízkou hodnotou:

výzvu na predloženie cenovej ponuky,

ktorej predmetom je zákazka na dodávku trvanlivých potravín z kategórie: 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Viac informácií nájdete tu >>>


1.3.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky s nízkou hodnotou:

výzvu na predloženie cenovej ponuky,

ktorej predmetom je zákazka na dodávku potravín z kategórií: 15500000-3 Mliečne výrobky, 15510000-6 Mlieko a smotana, 15530000-2 Maslo, 15540000-5 Syrárske výrobky, 15550000-8 Mliečne výrobky rôznych druhov

Viac informácií nájdete tu >>>


24.2.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky s nízkou hodnotou:

výzvu na predloženie cenovej ponuky,

ktorej predmetom je zákazka na dodávku potravín a služieb z kategórie: 15810000-9 Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky, 60000000-8  Dopravné služby bez prepravy odpadu

Viac informácií nájdete tu >>>


24.2.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 18. apríla 2016 oproti zákonu č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), podľa § 117, s aplikáciou prílohy č. 1 ZVO, vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre prieskum trhu:

výzvu na predloženie cenovej ponuky,

ktorej predmetom je zákazka na: Lyžiarsky kurz s lyžiarskym výcvikom pre žiakov“

Viac informácií nájdete tu >>>


17.2.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky s nízkou hodnotou:

výzvu na predloženie cenovej ponuky,

ktorej predmetom je zákazka na dodávku potravín z kategórie: 15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky, 15331170-9 mrazená zelenina, 15220000-6 mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso

Viac informácií nájdete tu >>>


13.1.2017 - Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky s nízkou hodnotou:

výzvu na predloženie cenovej ponuky,

ktorej predmetom je zákazka na dodávku potravín z kategórie:  15110000 -2 Mäso (čerstvé) bravčové, hovädzie..., 15112000 – 6 Hydina, 15112100 – 7 Čerstvá hydina, 15130000 – 8 Mäsové výrobky, 15131500-0 Hydinové výrobky

Viac informácií nájdete tu >>>


Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zadanie zákazky s nízkou hodnotou:

výzvu na predloženie cenovej ponuky,

ktorej predmetom je zákazka na dodávku potravín z kategórie: 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy

Viac informácií nájdete tu >>>


Oznam o prieskume trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní:

výzvu na predloženie cenovej ponuky,

ktorej predmetom je zákazka na rekonštrukciu futbalového ihriska, spojenú s výmenou umelého trávnika, spolu s dodávkou a montážou.

Viac informácií nájdete tu >>>


Prieskum trhu

Základná škola Pri kríži 11, Bratislava v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní týmto oznamuje, zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou za služby pre zabezpečenie:
 „Školy v prírode“ – všeobecná špecifikácia predmetu (ďalej len ŠvP) s kódmi CPV: 5000000-0 hotelové a reštauračné služby, 92000000-1 rekreačné, kultúrne a športové služby v kategórii: 17. Hotelové a reštauračné služby a doprava s kódmi: 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) v kategórii: Dopravné služby (bez prepravy odpadu) v celkovej predpokladanej hodnote 8 200,00 Euro s DPH.

Viac informácií nájdete tu >>>


Oznam o vykonaní prieskumu trhu - výzva

Základná škola Pri kríži 11, Bratislava v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní týmto oznamuje, zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na rekonštrukciu žiackych toaliet spolu v predpokladanej hodnote zákazky do 20 000,- Euro

Viac informácií nájdete tu >>>


Oznam o prieskum trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom je zákazka na opravu spojenú s výmenou keramických tabúľ namiesto pylónových , montáž spojená so servisom, výrobu a dodanie pre triedu.

Viac informácií nájdete tu >>>


Oznam o prieskum trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom je zákazka na výrobu a dodanie atypického nábytku z dreva a kovu pre:

školskú družinu
u
čiteľský kabinet
triedu

V predmete zákazky je zahrnutá:
obhliadka miesta predmetu zákazky
vymeranie predmetu
nákres, v elektronickej podobe, predmetu zákazky
výroba predmetu zákazky na mieru
doprava, vyloženie a montáž predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ použije metódu prieskumu trhu.

Viac informácií nájdete tu >>>


 

Oznam o vykonaní prieskumu trhu – výzva

Základná škola Pri kríži 11, Bratislava v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní týmto oznamuje, zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na „Združenú dodávku elektrickej energie“ v predpokladanej hodnote zákazky do 20 000,- Euro bez DPH, zabezpečené v súlade s § 9 ods. 9, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Táto výzva je realizovaná v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie k § 9 ods. 9 ZVO. Verejný obstarávateľ použije metódu prieskumu trhu. 

Viac informácií nájdete tu >>>


 

Oznam o vykonaní prieskumu trhu - výzva

Základná škola Pri kríži 11, Bratislava v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní týmto oznamuje, zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na „Združenú dodávku elektrickej energie“ v predpokladanej hodnote zákazky do 30 000,- Euro bez DPH, zabezpečené v súlade s § 9 ods. 9, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Táto výzva je realizovaná v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie k § 9 ods. 9 ZVO. Verejný obstarávateľ použije metódu prieskumu trhu.

Viac informácií nájdete tu >>>


 

Oznam o vykonaní prieskumu trhu - výzva

 Základná škola Pri kríži 11, Bratislava v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní týmto oznamuje, zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na služby týkajúce sa:

A) elektroinštalačných prác spolu v predpokladanej hodnote zákazky do 15 000 Euro bez DPH

B) vodoinštalatérskych prác spolu v predpokladanej hodnote zákazky do 15 000 Euro bez DPH,

zabezpečené v súlade s § 9 ods. 9, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Táto výzva je realizovaná v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie k § 9 ods. 9 ZVO. Verejný obstarávateľ použije metódu prieskumu trhu.

Viac informácií nájdete tu >>>


 

Oznam o vykonaní prieskumu trhu - výzva

 Základná škola Pri kríži 11, Bratislava v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní týmto oznamuje, zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na rekonštrukciu žiackych toaliet spolu v predpokladanej hodnote zákazky 7 850,- Euro, zabezpečené v súlade s § 9 ods. 9, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Táto výzva je realizovaná v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie k § 9 ods. 9 ZVO. Verejný obstarávateľ použije metódu prieskumu trhu. 

Viac informácií nájdete tu >>>


 

Oznam o vykonaní prieskumu trhu - výzva

Základná škola Pri kríži 11, Bratislava v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní týmto oznamuje, zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na rekonštrukciu žiackych toaliet spolu v predpokladanej hodnote zákazky 10 000,- Euro, zabezpečené v súlade s § 9 ods. 9, zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Táto výzva je realizovaná v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie k § 9 ods. 9 ZVO. Verejný obstarávateľ použije metódu prieskumu trhu.

Viac informácií nájdete tu >>>


 

Oznam o prieskum trhu

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR 25 /2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní: výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom je zákazka na dodanie tovaru s názvom „Nákup PC, tlačiarní a data-video projektoru s príslušenstvom“.

Viac informácií nájdete tu >>>

Príloha č.1 - technická špecifikácia predmetu VO >>>

Copyright © 2020 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.