Hviezdoslavov Kubín 2022

I v súčasných turbulentných časoch na ZŠ Pri kríži nezabúdame na upevňovanie našej kultúry a udržiavanie pozitívnej a prajnej atmosféry prostredníctvom zveľaďovania lásky k reči, jazyku i prezentačných zručností.