MATEMATICKÝ KLOKAN

Už tradične sa žiaci z našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá sa uskutočnila 19. apríla 2021 pre žiakov 2., 3., a 4. ročníka a 20. apríla sa konala pre našich prváčikov.