Knižná ilustrácia

Práce žiakov z predmetu výtvarná výchova počas dištančného vzdelávania pri príležitosti mesiaca knihy.

Jarné kvety

Jar sa blíži a zavítala aj do prác našich žiakov z výtvarnej výchovy.