Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Všetkých priateľov školy pozývame 21.4. na jarnú brigádu. Tešíme sa na Vás.

Každoročne na našej škole usporadúvame konferenciu žiackych projektov a prezentácií, kde sa najúspešnejší žiaci z každej triedy môžu prezentovať pred pani riaditeľkou, rodičmi, hosťami či žiakmi iných tried. Týmto si rozvíjajú prezentačné zručnosti a navzájom sa žiaci inšpirujú. 

V jednotlivých ročníkoch si žiaci môžu počas roka pripravovať projekty o témach, ktoré ich zaujímajú, majú k nim blízko, alebo sú aktuálne svojou tématikou. 

Vyučujúce v jednotlivých triedach zadávajú témy projektov žiakom aktuálne podľa preberaného učiva. Téma môže byť zadaná ako povinná alebo dobrovoľná.

V jednotlivých triedach sú odporúčané nasledovné témy:

 

Prehľad tém

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.