Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy prajeme krásne leto s nezabudnuteľnými zážitkami.

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začína 4.septembra 2017(pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. februára 2018 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 6. februára 2018 (utorok).

Školský rok končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Prázdniny:

  • Jesenné prázdniny sú od 28. októbra do 1.novembra 2017. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2016 (štvrtok).
  • Vianočné prázdniny od 23. decembra 2017 do 7.januára 2018. Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (ponedok).
  • Polročné prázdniny: 2. február 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. februára 2018 (pondelok).
  • Jarné prázdniny od 3. marca 2018 do 11. marca 2018. Vyučovanie sa začína 12. marca 2018 (pondelok).
  • Veľkonočné prázdniny sú od 29. marca 2018 do 3. apríla 2018. Vyučovanie sa začína 4. apríla 2018 (streda).
  • Letné prázdniny začínajú 30. júna 2018 do 31. augusta 2018. Vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.