Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Všetkých priateľov školy pozývame 21.4. na jarnú brigádu. Tešíme sa na Vás.

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začína 4.septembra 2017(pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. februára 2018 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 6. februára 2018 (utorok).

Školský rok končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Prázdniny:

  • Jesenné prázdniny sú od 28. októbra do 1.novembra 2017. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2016 (štvrtok).
  • Vianočné prázdniny od 23. decembra 2017 do 7.januára 2018. Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (ponedok).
  • Polročné prázdniny: 2. február 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. februára 2018 (pondelok).
  • Jarné prázdniny od 3. marca 2018 do 11. marca 2018. Vyučovanie sa začína 12. marca 2018 (pondelok).
  • Veľkonočné prázdniny sú od 29. marca 2018 do 3. apríla 2018. Vyučovanie sa začína 4. apríla 2018 (streda).
  • Letné prázdniny začínajú 30. júna 2018 do 31. augusta 2018. Vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.