Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Prajeme Vám úspešný štart do nového školského roku 2018/2019

Mgr. Miriam Siposová

siposova@prikrizi.sk

 

Konzultačné hodiny koordinátora pre voľbu povolania pre žiakov a rodičov sú každý utorok od 14:15 do 15:30 h. Možnosť konzultácií aj individuálne po dohovore. Úlohy koordinátora pre voľbu povolania nájdete tu.

Informácie pre rodičov žiakov 5. ročníka

Informácie pre rodičov žiakov 9. ročníka

Termíny prijímacích skúšok


 

 inzercia studuj dopravu BA  2018


Vážení rodičia,

Bratislavský samosprávny kraj organizuje aj v tomto roku už po 8. krát podujatie Deň župných škôl v Avione, ktoré je určené pre žiakov posledného ročníka základných škôl a ich rodičov.

Cieľom akcie je predstaviť stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a pomôcť žiakom končiacim základnú školu pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu. Deň župných škôl v Avione  sa bude konať v piatok 28.9.2018 v nákupnom centre Avion Shopping park v Bratislave. Prihlásené školy.

Avion 


Kam po skončení základnej školy - Študuj dopravu

Podujatie sa uskutoční 19. 10. 2018 v Bratislave v priestoroch STM Múzea dopravy (9.00 – 17.00).

Program zahrňuje predstavenie možností štúdia s dopravným zameraním, ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave, kariérové poradenstvo, návštevu priestorov rušňa, nákladného vozňa, kamióna, autobusu a možnosti riadenia dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici.

Na podujatí stredné odborné školy predstavia možnosti štúdia s dopravným zameraním v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.

Vstup je bezplatný.

 

 

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.