Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy prajeme krásne leto s nezabudnuteľnými zážitkami.

RNDr. Iveta Šteliarová

steliarova@prikrizi.sk

 

Konzultačné hodiny koordinátora pre voľbu povolania pre žiakov a rodičov sú každý utorok od 14:15 do 15:30 h. Možnosť konzultácií aj individuálne po dohovore. Úlohy koordinátora pre voľbu povolania nájdete tu.

Informácie pre rodičov žiakov 5. ročníka

Informácie pre rodičov žiakov 9. ročníka

Termíny prijímacích skúšok


 

Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21, 821 06 Bratislava - Deň otvorených dverí

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava - Deň otvorených dverí

Spojenej škole, Tokajícka 24,  Bratislava - ŠT. ODBORY , Deň otvorených dverí - 15.11.2017

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava - Deň otvorených dverí

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 01 Bratislava - Deň otvorených dverí

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Vazovova 7/A, 816 16 BratislavaBurza práce a informácií

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava - Deň otvorených dverí

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava - Deň otvorených dverí , Základné informácie

 

V redakcii magazínu chovatelahopodar.sk sme pripravili kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2018/2019. V tomto zozname nájdete štúdijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie:

http://www.chovatelahospodar.sk/clanok/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu-261

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu,Ivanská cesta 21, 821 04  Bratislava - Deň otvorených dverí , Prijímacie pohovory 

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava 2 - ŠT. ODBORY , Deň otvorených dverí

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava - Deň otvorených dverí

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava - Deň otvorených dverí

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava - Deň otvorených dveríPrečo študovať na ExnárovejPlanetárium

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava - Deň otvorených dverí

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02  Bratislava - Deň otvorených dverí

Duálna akadémia J. Jonáša 5, Bratislava (pri závode Volkswagen Slovakia) - Deň otvorených dverí

Stredná odborná škola, Račianska 105, 831 02 Bratislava - Deň otvorených dverí

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50 821 07 Bratislava - Deň otvorených dverí

DUÁL PRE STREDNÉ ŠKOLY

Škola úžitkového výtvarníctva J.Vydru - Deň otvorených dverí

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Ivanská cesta 21, 821 04  Bratislava - Deň otvorených dverí

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 02 Bratislava - Deň otvorených dverí

Stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1,Bratislava - Deň otvorených dverí

Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava - Deň otvorených dverí. Prijímanie na vzdelávanie v odbornom učilišti.

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava - Deň otvorených dverí

Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava 5 - Deň otvorených dverí

Staň sa na jeden deň stredoškolákom

Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava (pri závode Volkswagen Slovakia) - Deň otvorených dverí

Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44 821 08 Bratislava 2 - Deň otvorených dverí, Ponuka 7 odborov

Volkswagen Slovakia - ponuka prehliadok 2018 list1, list 2

 Stredná priemyselná škola elektrotechnická,Zochova 9, 811 03 Bratislava - Deň otvorených dverí

Systém duálneho vzdelávania - ponuka bratislavský kraj   

 image003

 

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.