Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Všetkých priateľov školy pozývame 21.4. na jarnú brigádu. Tešíme sa na Vás.

Základná škola Pri kríži ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť:
písomne na adrese:
Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Osobne, ústne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom:

riaditeľka školy: Mgr. Iveta Mikšíková

telefonický kontakt : 0911 227 834

email: miksikova@prikrizi.sk

tajomníčka školy: Eva Syrovátková

telefonický kontakt: 02/643 669 42, 0915/859 560

email: syrovatkova@prikrizi.sk

Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne :

pondelok 7:30 - 15:30 h.
utorok 7:30 - 15:30 h.
streda 7:30 - 15:30 h.
štvrtok 7:30 - 15:30 h.
piatok 7:30 - 15:30 h.

 

Povinne zverejnené informácie

 

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.