Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Všetkých priateľov školy pozývame 21.4. na jarnú brigádu. Tešíme sa na Vás.

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel. č.: 02/64 366 942

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Mikšíková - 02/644 637 68, miksikova@prikrizi.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň
Mgr. Veronika Černáková - 02/643 669 42, 0911 972 541, cernakova@prikrizi.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň
Mgr. Ľubica Chlapíková - 02/643 669 42, 0911 972 065, chlapikova@prikrizi.sk
Tajomníčka školy
Eva Syrovátková - 02/643 669 42, 0915/859 560; syrovatkova@prikrizi.sk
Školský psychológ
Mgr. Miriam Siposová - 0910 211 145, siposova@prikrizi.sk 

Vedúca ŠKD
Beata Oškerová - 0911 972 542, oskerova@prikrizi.sk

Školská jedáleň
Vedúca školskej jedálne: Mgr. Ingrid Tomaškovičová - 0911 234 665, tomaskovicova@prikrizi.sk
Jedáleň - odhlasovanie stravy 0910 211 155

Ekonomické a personálne oddelenie
02/63 366 942

 

Nájdete tu aj konzultačné hodiny a úradné hodiny pre rodičov.

Kontakty na učiteľov a ostatných zamestnancov školy nájdete tu...

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.